• Mĩ Thuật 1 - SÁCH GIÁO VIÊN - Bộ Cánh Diều

Mĩ Thuật 1 - SÁCH GIÁO VIÊN - Bộ Cánh Diều

Mã sản phẩm: VGMT0010020B
Tác giả : Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Đông, Phạm Đình Bình, Nguyễn Khải Kiên
Nhà xuất bản : NXB Đại Học Sư Phạm
Năm xuất bản : 2020
Kích thước : 17 x 24
Trọng lượng :
Số trang : 128
Bìa : Bìa Mềm

  • 32.000đMĩ Thuật 1 - SÁCH GIÁO VIÊN - Bộ Cánh Diều

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 26/12/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm Chương trình tổng thể cùng 27 chương trình môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có Chương trình môn Mĩ thuật. Đây là căn cứ để các cơ sở giáo dục quản lý và tổ chức dạy học, đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường phổ thông theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đồng thời, các chương trình này cũng là cơ sở để các Nhà xuất bản biên soạn sách giáo khoa và các tài liệu thiết yếu.

Bộ sách giáo khoa lớp 1 mang tên "Cánh Diều” gồm 8 môn học, được Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/201 .

Để tạo thuận lợi cho giáo viên trong tổ chức dạy học nội dung sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 1~thu\hat{\phi}c bộ sách Cánh Diều, chúng tôi biên soạn sách giáo viên môn Mĩ thuật lớp 1.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần một: Một số vấn đề chung về chương trình và phương pháp dạy học môn Mĩ thuật lớp 1.

I. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực môn Mĩ thuật

II. Yêu cầu cần đạt và nội dung môn Mĩ thuật lớp 1

III. Phương pháp dạy học môn Mĩ thuật lớp 1

IV. Thiết bị dạy học môn Mĩ thuật lớp 1

V. Đánh giá kết quả giáo dục môn Mĩ thuật lớp 1

Phần hai: Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên và tổ chức dạy học sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 1.

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN

I. Thời lượng dạy học
II. Cấu trúc chủ đề và bài học trong sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp T lớp 1

III. Quy trình tổ chức nội dung định hướng trong sách giáo viên môn Mĩ thuật

B. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC SÁCH GIÁO KHOA MÔN MĨ THUẬT LỚP 1 

Chủ đề 1: Môn Mĩ thuật của em

Chủ đề 2: Màu sắc và chấm

Chủ đề 3: Sự thú vị của nét

Chủ đề 4: Sáng tạo với chấm, nét, màu sắc

Chủ đề 5: Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây 

Chủ đề 6. Những hình khối khác nhau

Chủ đề 7: Trường học yêu thương

Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi thiếu sót, nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các giáo viên, cán bộ quản lí, các nhà chuyên môn và bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tác giả

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng