• Vở Bài Tập Toán 1 - Tập 2 - Bộ Cùng Học

Vở Bài Tập Toán 1 - Tập 2 - Bộ Cùng Học

Mã sản phẩm: G3BH1T002a21
Tác giả : Nhiều tác giả
Bìa : mềm
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

  • 12.000đThông tin

 Cùng học để phát triển năng lực

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 2020

 77 trang

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Chủ biên / Tác giả

 Đinh Thế Lục, Đinh Thế Lục

 Phan Doãn Thoại, Phan Doãn Thoại

Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng