• Tiếng Anh 1 - Sách Bài Tập

Tiếng Anh 1 - Sách Bài Tập

Mã sản phẩm: G3BC1A001A21
Tác giả/ Dịch giả : Nhiều tác giả
Khổ sách : 19x26,5
Nhà xuất bản : Giáo dục việt Nam

  • 33.950đ

  • 35.000


Thông tin

 Cùng học để phát triển năng lực

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 2020

 60 trang

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng