• Tiếng Anh 1 - Sách Học Sinh

Tiếng Anh 1 - Sách Học Sinh

Mã sản phẩm: G3HC1A001A21
  • 62.000đThông tin

 Cùng học để phát triển năng lực

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 2020

 76 trang

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Chủ biên / Tác giả

 Hoàng Văn Vân

 Nguyễn Quốc Tuấn

 Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng