• I-Science Textbook - Khoa học 5 (Song ngữ Anh - Việt)

I-Science Textbook - Khoa học 5 (Song ngữ Anh - Việt)

Mã sản phẩm: 8S020k1
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam
Nhà xuất bản : MARSHALL CAVENDISH - SINHGAPO
Hình thức : Bìa mềm
Số trang : 236

  • 147.000đI-Science Textbook - Khoa học 5 (Song ngữ Anh - Việt)

SÁCH: I-Science là bộ sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục cấp Tiểu học của BGD Singapore, đã và đang được sử dụng rộng rãi tại Singapore. Bộ sách Khoa học có nhiều nội dung gần gũi với nội dung sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học ở Tiểu học, môn Sinh học ở THCS Việt Nam. Bộ sách cung cấp nhiều hiện tượng khoa học lý thú, gắn kết với từng chủ đề, được trình bày rõ ràng, nhiều thông tin và hình ảnh đẹp.

Chia theo cấp độ và chia theo chủ đề nội dung, trong từng chương của cuốn sách thường bao gồm các phần:

+ Danh sách các nội dung sẽ học trong từng chương

+ Biểu thị các hoạt động trong sách bài tập

+ Các hoạt động, thí nghiệm đơn giản

+ Những câu hỏi trợ giúp trong quá trình học tập

+ Những kiến thức trọng tâm của mỗi phần

+ Phần tổng kết chương bằng sơ đồ.

 

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng