• Phát Triển Năng Lực Trong Môn Tiếng Việt 1 - Tập 1 - Chân Trời Sáng Tạo

Phát Triển Năng Lực Trong Môn Tiếng Việt 1 - Tập 1 - Chân Trời Sáng Tạo

Mã sản phẩm: KN83VX3-CT
Nhà xuất bản : Hà Nội
Tác giả : Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà
Số trang : 80
Bìa : Mềm

  • 25.000đPhát Triển Năng Lực Trong Môn Tiếng Việt 1 - Tập 1 - Chân Trời Sáng Tạo

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách Phát Triển Năng Lực Trong Môn Tiếng Việt 1 - Tập 1 - Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để giáo viên và học sinh sử dụng trong dạy - học ở buổi học thứ hai. Nội dung cuốn sách giúp học sinh tự ôn luyện, thực hành, hứng thú học tập môn Tiếng việt, nhằm hoàn thành nhiệm vụ học tập và yêu cầu cần đạt của Chương trình.

Các hoạt động, bài tập trong sách được biên soạn với tinh thần học vui - vui họchọc tập tương tác, góp phần hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất chung của học sinh tiểu học như giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và các năng lực riêng của môn Tiếng Việt.

 

  • Các sách cùng loại

Hoạt động giáo dục STEM - Lớp 3

Hoạt động giáo dục STEM - Lớp 3

Hoạt động giáo dục STEM - Lớp 4

Hoạt động giáo dục STEM - Lớp 4

Hoạt động giáo dục STEM - Lớp 5

Hoạt động giáo dục STEM - Lớp 5

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 1

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 1

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 2

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 2

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 3

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 3

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 4

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 4

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 5

Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 5

Luyện chính tả Lớp 1

Luyện chính tả Lớp 1

Luyện chính tả Lớp 2-Tập 1

Luyện chính tả Lớp 2-Tập 1

Luyện chính tả Lớp 2-Tập 2

Luyện chính tả Lớp 2-Tập 2

Luyện viết chữ đẹp Lớp 1 - Tập 1

Luyện viết chữ đẹp Lớp 1 - Tập 1

Tiếp theo

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng