• Mĩ Thuật 1 - Bộ Kết Nối

Mĩ Thuật 1 - Bộ Kết Nối

Mã sản phẩm: G1HH1M001H21
Tác giả : Nhiều tác giả
Khổ : 19 x 26.5cm
Số trang : 72 trang
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

  • 11.640đ

  • 12.000


Mĩ Thuật 1 (Kết nối Tri thức với Cuộc sống)

Thông tin

 Kết nối tri thức với cuộc sống

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 2020

 72 trang

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Chủ biên / Tác giả

 Đinh Gia Lê, Đinh Gia Lê

 Trần Thị Biển, Trần Thị Biển

 Phạm Duy Anh, Phạm Duy Anh

 

 

 

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng