• Hướng Dẫn Đánh Giá Lớp 1 - Môn Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Giáo Dục Thể Chất

Hướng Dẫn Đánh Giá Lớp 1 - Môn Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Giáo Dục Thể Chất

Mã sản phẩm: G4LG1M001X21
Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

  • 25.000đHướng dẫn đánh giá môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất lớp 1

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo
Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, đánh giá nhằm “cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục”.

Nhằm hỗ trợ giáo viên trong quá trình đánh giá học sinh tiểu học, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Hướng dẫn đánh giá môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất lớp 1 (Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm hướng dẫn giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên quá trình học tập, rèn luyện và đánh giá định kì việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học trong dạy học môn Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Giáo dục thể chất 1. Qua đó, giúp cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên tiểu học chỉ đạo, quản lí và thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá học sinh tiểu học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở địa phương. Đồng thời, cuốn sách còn hỗ trợ cha mẹ học sinh hiểu về cách đánh giá học sinh tiểu học hiện nay và biết cách chủ động tham gia cùng với giáo viên đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình, phối hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.

Các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

                                                                                                            Các tác giả

 

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng