• Đạo Đức 2 - Bộ Kết Nối

Đạo Đức 2 - Bộ Kết Nối

Mã sản phẩm: G1HH2G001H21
Tác giả : Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) Trần Thành Nam (Chủ biên) Nguyễn Thị Hoàng Anh - Nguyễn Ngọc Dung - Lê Thị Tuyết Mai
Nhà xuất bản : NXB Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản : 2021

  • 12.350đ

  • 13.000


Đạo Đức 2 - Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Sách được thiết kế logic, chặt chẽ với 8 chủ đề được chia thành 15 bài học. Mỗi bài học hướng tới giáo dục HS một chuẩn mực hành vi dễ thực hiện, phù hợp với HS lớp 2.
Các bài học được thiết kế theo các hoạt động học tập đa dạng, thông qua những câu chuyện, thông tin, tình huống thực tế… gần gũi, sinh động nhằm khơi gợi tình cảm và hứng thú học tập cho HS, tăng cường sự tương tác giữa HS với GV, HS với HS.
Đạo đức 2 được thiết kế theo định hướng mở, tạo điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học, kích thích khả năng tìm tòi, sáng tạo của HS. HS có thể linh hoạt trong việc xử lí các tình huống.
Sách kết hợp chặt chẽ giữa kênh chữ và kênh hình. Kênh chữ sử dụng ngôn ngữ chắt lọc, phổ thông, dễ hiểu; kênh hình sử dụng hình ảnh 4 màu, đẹp, sinh động, hấp dẫn, đồng thời đảm bảo tính vùng miền, sự cân đối về giới tính.

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng