• Đạo Đức 1 - Bộ Kết Nối

Đạo Đức 1 - Bộ Kết Nối

Mã sản phẩm: G1HH1G001h21
Tác giả/ Dịch giả : Nhiều tác giả
Trọng lượng : 100g
Loại bìa : Bìa mềm
Kích thước : 19 x 26.5 cm
Số trang : 72
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

  • 11.400đ

  • 12.000


Đạo Đức 1 (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Thông tin

 Kết nối tri thức với cuộc sống

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 2020

 72 trang

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Chủ biên / Tác giả

 Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Thị Toan

 Trần Thành Nam, Trần Thành Nam

 Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga

Tác giả/ Dịch giả Nhiều tác giả
Trọng lượng 100g
Loại bìa Bìa mềm
Kích thước 19 x 26.5 cm
Nhà Xuất Bản Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số trang 72
Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng