• Bài Tập Tin Học Lớp 11 - Định Hướng Khoa Học Máy Tính - Bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài Tập Tin Học Lớp 11 - Định Hướng Khoa Học Máy Tính - Bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Mã sản phẩm: G1BHYI001H23
Tác Giả : PHẠM THẾ LONG (Tổng Chủ biên) - BÙI VIỆT HÀ - ĐÀO KIẾN QUỐC (đồng Chủ biên) - NGUYỄN HOÀNG HÀ - NGUYỄN NAM HẢI - NGUYỄN THỊ HIỀN - DƯƠNG QUỲNH NGA - TRƯƠNG VÔ HỮU THIÊN - LÊ HỮU TÔN - PHẠM THỊ BÍCH VÂN - ĐẶNG BÍCH VIỆT.
Nhà Xuất Bản : Giáo dục Việt Nam
Năm Xuất Bản : 2023
Kích Thước :

  • 22.000đBài Tập Tin Học Lớp 11 - Định Hướng Khoa Học Máy Tính - Bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng