• Vở Bài Tập Hoạt Động Trải Nghiệm 1 - Vì Sự Bình Đẳng - Đinh Thị Kim Thoa

Vở Bài Tập Hoạt Động Trải Nghiệm 1 - Vì Sự Bình Đẳng - Đinh Thị Kim Thoa

Mã sản phẩm: G4BH1Q002X20
Tác giả : Nhiều tác giả
Bìa : Mềm
NXB : Giáo dục Việt Nam

  • 17,100đ

  • 18,000


Thông tin

 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 2020

 68 trang

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Chủ biên / Tác giả

 Đinh Thị Kim Thoa

 Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng