• Tiếng Việt 1 - SÁCH GIÁO VIÊN - Bộ Cùng Học

Tiếng Việt 1 - SÁCH GIÁO VIÊN - Bộ Cùng Học

Mã sản phẩm: G3HG1V001A20
Tác giả : NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, NGUYỄN LÊ HOÀNG, ĐẶNG THỊ LANH, TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG, TRỊNH CAM LY, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, NGUYỄN LÊ HOÀNG, ĐẶNG THỊ LANH, TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG, TRỊNH CAM LY
Nhà xuất bản : NXB Giáo dục Việt Nam
Kích thước : 20.5 X 28.5 cm
Năm xuất bản : 2020
Số trang : 347

  • 117.000đTiếng Việt 1 - SÁCH GIÁO VIÊN - Bộ Cùng Học

 

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng