• Hướng Dẫn Đánh Giá Lớp 2 - Môn Toán, Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự Nhiên Và Xã Hội, Hoạt Động Trải Nghiệm

Hướng Dẫn Đánh Giá Lớp 2 - Môn Toán, Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự Nhiên Và Xã Hội, Hoạt Động Trải Nghiệm

Mã sản phẩm: G4LG2T001X21
Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

  • 42.750đ

  • 45.000


GIỚI THIỆU SÁCH HƯỚNG DẪN DẪN ĐÁNH GIÁ LỚP 2

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, đánh giá nhằm “cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục”.

Để hỗ trợ giáo viên trong quá trình đánh giá học sinh tiểu học, NXB GD Việt Nam đã xuất bản cuốn sách Hướng dẫn đánh giá môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm – lớp 2 (Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Cuốn sách được biên soạn bởi các tác giả, nhà nghiên cứu, nhà sư phạm uy tín đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học sư phạm hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

+ Môn Toán lớp 2 (TS Hoàng Mai Lê – TS Nguyễn Đức Mạnh)

+ Tiếng Việt lớp 2 (TS Xuân Thị Nguyệt Hà – TS Nguyễn Thị Hạnh)

+ Đạo đức lớp 2 (TS Lưu Thu Thuỷ - TS Phạm Quỳnh)

+ Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (TS Nguyễn Thị Thấn)

+ Hoạt động trải nghiệm lớp 2 (TS Phó Đức Hoà – Nguyễn Huyền Trang – Nguyễn Hà My)

Cuốn sách hướng dẫn giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên quá trình học tập, rèn luyện và đánh giá định kì việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học trong dạy học các môn học Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội và Hoạt động trải nghiệm. Đồng thời, cuốn sách còn hỗ trợ phụ huynh học sinh hiểu về cách đánh giá học sinh tiểu học hiện nay và chủ động tham gia cùng với giáo viên, nhà trường đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của con em mình.

Nhà xuất bản và các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh và bạn đọc quan tâm để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng