• Vở Thực Hành Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Bộ Kết Nối

Vở Thực Hành Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Bộ Kết Nối

Mã sản phẩm: G1LH6Q001H21
Tác giả : rần Thị Thu,Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình
Nhà xuất bản : NXB Giáo Dục Việt Nam - Công Ty CP Dịch Vụ Xuất Bản GD Việt Nam
Năm xuất bản : 2021
Kích thước : 19 x 26,5 cm
Trọng lượng :
Số Trang : 60
Bìa : Bìa mềm

  • 25.000đVở Thực Hành Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Bộ Kết Nối

 

1. Khám phá – Kết nối kinh nghiệm Các nhiệm vụ trong phần này nhằm hướng dẫn các em sử dụng kinh nghiệm đã có thể thực hiện hoạt động và kết nối kinh nghiệm với chuẩn mực hành vi, thái độ cần hình thành liên quan đến mục tiêu chủ đề.

2. Rèn luyện kĩ năng Các nhiệm vụ thường liên quan đến việc giải quyết tình huống, tạo ra sản phầm nào đó và những yêu cầu thực hiện các hành vi, lời nói hay việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Các kĩ năng quan trọng mà chủ đề hướng tới thường được hướng dẫn thực hiện theo quy trình.

3. Vận dụng – Mở rộng. Học sinh sử dụng các kĩ năng học được để ứng xử linh hoạt và giải quyết các nhiệm vụ ở các tình huống khác nhau trong thực tiễn sẽ giúp củng cố các kĩ năng, góp phần hình thành năng lực, phẩm chất cần có ở các em.

4. Tự đánh giá Cuối mỗi chủ đề là phần đánh giá kết quả hoạt động thông qua thực hiện sản phẩm hoặc giải quyết vấn đề mang tính tổng hợp cùng với bảng tự đánh giá về những mục tiêu cơ bản đạt được sau chủ đề.

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng