• Vở bài tập Tiếng việt 1 - Tập 1 - Bộ Cùng Học

Vở bài tập Tiếng việt 1 - Tập 1 - Bộ Cùng Học

Mã sản phẩm: G3BH1V002A21
Tác giả/ Dịch giả : Nhiều tác giả
Bìa : Mềm
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

  • 15.520đ

  • 16.000


Thông tin

 Cùng học để phát triển năng lực

 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 2020

 88 trang

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Chủ biên / Tác giả

 Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng