• Công Nghệ 11 - Công Nghệ Chăn Nuôi - Bộ Kết Nối Trí Thức

Công Nghệ 11 - Công Nghệ Chăn Nuôi - Bộ Kết Nối Trí Thức

Mã sản phẩm: G1HHYC003H23
Tác Giả : LÊ HUY HOÀNG (Tổng Chủ biên) - ĐỒNG HUY GIỚI (Chủ biên) - NGUYỄN XUÂN BÁ - CAO BÁ SƯƠNG - PHẠM KIM ĐĂNG - BÙI HỮU ĐOÀN - NGUYỄN BÁ HIỂN - TRẦN THỊ BÌNH NGUYÊN - ĐỖ THỊ PHƯỢNG.
Khổ sách : 19 x 26.5
Giá bán : Liên hệ
Nhà xuất bản : NXB Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản : 2023

  • 18.000đCông Nghệ 11 - Công Nghệ Chăn Nuôi - Bộ Kết Nối Trí Thức

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng