• Bài Tập Công Nghệ 6 - Bộ Kết Nối

Bài Tập Công Nghệ 6 - Bộ Kết Nối

Mã sản phẩm: G1BH6C001H21
Tác giả : Trương Thị Hồng Huệ , Lê Xuân Quang , Vũ Thị Ngọc Thúy , Nguyễn Thanh Trịnh , Vũ Cẩm Tú
Số trang : 52
Bộ sách : Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền thuộc : Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Xuất bản : 2021

  • 9.700đ

  • 10.000


Bài tập Công nghệ Lớp 6 - Bộ Kết Nối

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng