• Bài Tập Toán Lớp 11 Tập 1 - Bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài Tập Toán Lớp 11 Tập 1 - Bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Mã sản phẩm: G1BHYT001H23
Tác Giả : HÀ HUY KHOÁI (Tổng Chủ biên) - CUNG THẾ ANH - TRẦN VĂN TẤN - ĐẶNG HÙNG THẮNG (đồng Chủ biên) - TRẦN MẠNH CƯỜNG - LÊ VĂN CƯỜNG - NGUYỄN ĐẠT ĐĂNG - LÊ VĂN HIỆN - PHAN THANH HỒNG - TRẦN ĐÌNH KẾ - PHẠM ANH MINH - NGUYỄN THỊ KIM SƠN.
Nhà Xuất Bản : Giáo dục Việt Nam
Năm Xuất Bản : 2023
Kích Thước : 26.5 x 19 cm

  • 22.000đBài Tập Toán Lớp 11 Tập 1 - Bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng