• Combo Phát triển năng lực trong môn Lịch sử - Dành Cho THCS

Combo Phát triển năng lực trong môn Lịch sử - Dành Cho THCS

Hết hàng
Mã sản phẩm: combosu
Tác giả/ Dịch giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Liên hệ

Phát triển năng lực trong môn Lịch sử - Lớp 6

Phát triển năng lực trong môn Lịch sử - Lớp 7

Phát triển năng lực trong môn Lịch sử - Lớp 8

Phát triển năng lực trong môn Lịch sử - Lớp 9

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4612/BGDĐT–GDTrH, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018.

Trên tinh thần này, việc biên soạn bộ sách Phát triển năng lực trong môn Lịch sử cấp Trung học cơ sởlà sự cụ thể hoá các bước xây dựng bài học Lịch sử theo hướng tăng cường và phát huy tính chủ động, tích cực tự học của học sinh bằng việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học tập vừa thực hiện trong lớp học vừa thực hiện ngoài lớp học. Bộ sách chú trọng đến việc tổ chức theo các hoạt động học tập giúp học sinh rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu dựa theo các nội dung bài học trong sách giáo khoa để học sinh tiếp nhận, vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết các nhiệm vụ học tập đặt ra trong từng bài học, đồng thời đảm bảo cho học sinh được dành nhiều thời gian trên lớp để luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, sáng tạo, bảo vệ kết quả học tập của mình.

Các bài học trong sách mang tính tích hợp, liên môn, được thiết kế theo tiến trình tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, chủ động của học sinh, phù hợp với các dạng hoạt động học tập đặc thù của môn Lịch sử. Với mỗi bài học, từng hoạt động học được thiết kế rõ ràng theo con đường hình thành kiến thức, định hướng sản phẩm, tạo không gian cho học sinh hoạt động, sáng tạo dựa trên các tư liệu lịch sử đa dạng, phong phú để phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù trong môn Lịch sử cho học sinh.

 

 

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng