• Combo Phát Triển Năng Lực Trong Môn Sinh học - Dành Cho THCS - (Gồm 4 Cuốn)

Combo Phát Triển Năng Lực Trong Môn Sinh học - Dành Cho THCS - (Gồm 4 Cuốn)

Mã sản phẩm: combo sinh
Tác giả/ Dịch giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

  • 156,400đ

  • 184,000


Phát triển năng lực trong môn Sinh học - Lớp 6

Phát triển năng lực trong môn Sinh học - Lớp 7

Phát triển năng lực trong môn Sinh học - Lớp 8

Phát triển năng lực trong môn Sinh học - Lớp 9

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018.

Trên tinh thần này, bộ sách Phát triển nâng lực trong môn Sinh học là sự cụ thể hoá các bước xây dựng các bài học trong môn Sinh học theo hướng tăng cường và phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả trong lớp học và ngoài lớp học.

Đặc biệt, bộ sách chú trọng đến các hoạt động giúp học sinh rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu dựa trên các nội dung trong Chương trình Sinh học THCS để học sinh tiếp nhận, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết các nhiệm vụ học tập đặt ra trong từng bài học đồng thời đảm bảo cho học sinh được dành nhiều thời gian trên lớp để thực nghiệm, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình thông qua các bước hướng dẫn thực nghiệm, các dự án học tập gắn với thực tiễn cuộc sống của học sinh.

Xuyên suốt các bài học trong cuốn sách đều được thiết kế theo tiến trình tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự chủ của học sinh dựa trên các dạng hoạt động học tập đặc thù trong môn Sinh học mang tính trải nghiệm: quan sát mẫu vật thật, quan sát trên mô hình, tổng hợp, tìm tòi, khám phá, thảo luận, rèn luyện các kĩ năng phù hợp với các hoạt động dạy học theo chủ đề.

Các bài học đều mang tính tích hợp, liên môn và góp phần giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các hoạt động học tập trong các bài đều rất đa dạng, phong phú được đánh số liên tục từ đầu bài học. Từng hoạt động học được thiết kế rõ ràng theo con đường hình thành kiến thức, định hướng sản phẩm để phát triển năng lực chung và đặc thù trong môn Sinh học cho học sinh.

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng