• Combo Phát triển năng lực trong môn Giáo dục công dân - Dành Cho THCS

Combo Phát triển năng lực trong môn Giáo dục công dân - Dành Cho THCS

Hết hàng
Mã sản phẩm: combogdcd
Tác giả/ Dịch giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Liên hệ

Phát triển năng lực trong môn Giáo dục công dân - Lớp 6

Phát triển năng lực trong môn Giáo dục công dân - Lớp 7

Phát triển năng lực trong môn Giáo dục công dân - Lớp 8

Phát triển năng lực trong môn Giáo dục công dân - Lớp 9

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Trên tinh thần này, việc biên soạn bộ sách Phát triển nâng lực trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở là sự cụ thể hoá các bước xây dựng bài học trong sách giáo khoa Giáo dục công dân theo hướng tăng cường và phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả trong lớp học và ngoài lớp học. Bộ sách chú trọng đến các hoạt động giúp học sinh rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu dựa trên các nội dung trong sách giáo khoa để học sinh tiếp nhận, vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết các nhiệm vụ học tập đặt ra trong từng bài học, đồng thời đảm bảo cho học sinh được dành nhiều thời gian trên lớp để luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, sáng tạo, bảo vệ kết quả học tập của mình.

Các bài học trong cuốn sách mang tính tích hợp, liên môn, được thiết kế theo tiến trình tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, chủ động của học sinh, dựa trên các dạng hoạt động học tập đặc thù trong môn Giáo dục công dân, phù hợp với các hoạt động dạy học của môn học này. Từng hoạt động học được thiết kế rõ ràng theo con đường hình thành kiến thức, định hướng sản phẩm để phát triển năng lực chung và đặc thù trong môn Giáo dục công dân cho học sinh.

 

 

Vui lòng chờ trong giây lát...
Đã thêm vào giỏ hàng